Patvirtinu, kad sutinku su sąlygomis
       Susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis. Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai banko interneto svetainėje www.luminor.lt.
·        Suprantu, kad  paslaugų teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as);
·        Siųsdamas ši ą užklausą, patvirtinu, kad esu  informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti: www.luminor.lt/lt/privatumo-politika, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi užklausos davėjo asmens duomenys;
·        Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Luminor būstas", įmonės kodas 112029270, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.
·        Pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Banko Duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie tavo asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą ir padės apginti tavo teises.